Skoči na glavni sadržaj

Vaš Put do Prava

DSGVO Propis o zaštiti podataka

Propis o zaštiti podataka

Opća uredba o zaštiti podataka je uredba Europske unije koja usklađuje pravila koja reguliraju obradu osobnih podataka od strane privatnih tvrtki i javnih tijela diljem EU.

Pravila o privatnosti

Vrlo smo sretni što ste pokazali zanimanje za naše poduzeće. Zaštita podataka od posebnog je značaja za upravljanje Kanzlejem Kovačem. Korištenje internetskih stranica Kanzleja Kovača moguće je bez ikakvih naznaka osobnih podataka; međutim, ako subjekt podataka želi koristiti posebne usluge poduzeća putem naše web stranice, obrada osobnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada osobnih podataka neophodna i nema zakonske osnove za takvu obradu, općenito prihvaćamo pristanak od subjekta podataka. Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj nositelja podataka, uvijek je u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) specifične propise o zaštiti podataka koji se primjenjuju na Kanzlei Kovač. Pomoću ove izjave o zaštiti podataka, naše poduzeće želi informirati javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, upotrebljavamo i obrađujemo. Nadalje, subjekti podataka se informiraju putem ove izjave o zaštiti podataka o pravima na koja imaju pravo.

Kao kontrolor, Kanzlei Kovač implementirao je brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala najpotpunija zaštita osobnih podataka obrađenih putem ove internetske stranice. Međutim, prijenosi podataka temeljeni na Internetu mogu načelno imati sigurnosne praznine pa apsolutna zaštita možda neće biti zajamčena. Iz tog razloga, svaki subjekt podataka je besplatan za prijenos osobnih podataka nama putem alternativnih sredstava, npr. putem telefona.

1. Definicije

Deklaracija o zaštiti podataka Kanzleja Kovača temelji se na izrazima koje koristi europski zakonodavac za donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti čitljiva i razumljiva za široku javnost, kao i na naše klijente i poslovne partnere. Da bismo to osigurali, želimo najprije objasniti terminologiju koja se koristi.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sljedeće uvjete:

 • a) Osobni podaci

  Osobni podaci označavaju sve informacije koje se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu ("subjekt podataka"). Identificirana fizička osoba je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebice pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizičke, fiziološke, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta te fizičke osobe.

 • b) Subjekt podataka

  Subjekt podataka je svaka fizička osoba identificirana ili prepoznatljiva, čiji osobni podaci obrađuju kontrolor odgovoran za obradu.

 • c) Obrada

  Obrada je bilo koji postupak ili skup operacija koji se obavlja na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, bilo automatskim sredstvima, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, dohvat, konzultacije , uporabu, objavljivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanjem na raspolaganje, poravnavanjem ili kombinacijom, ograničavanjem, brisanjem ili uništenjem.

 • d) Ograničenje obrade

  Ograničenje obrade oznaka je pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

 • e) Profiliranje Profiliranje znači bilo koji oblik automatske obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, a posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na radno mjesto fizičke osobe na poslu, ekonomskoj situaciji, zdravlju , osobnih preferencija, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili pokreta.

  • f) Pseudonimizacija

   Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom predmetu podataka bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije vode odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjere kojima se osigurava da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi.

  • g) kontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu

   Kontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje sama ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrhe i sredstva takve obrade određeni zakonom Unije ili države članice, kontrolor ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni zakonima Unije ili države članice.

  • h) Procesor

   Procesor je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora.

  • i) Primatelj

   Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo na koje se otkrivaju osobni podaci, bez obzira je li treća ili ne. Međutim, javne vlasti koje mogu primiti osobne podatke u okviru određenog ispitivanja u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada takvih podataka od strane tih javnih tijela mora biti u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka u skladu s namjenama prerade.

  • j) Treća strana

   Treća strana je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili tijelo, osim subjekta, kontrolora, procesora i osoba koje su pod izravnim nadzorom nadređenog ili procesora ovlaštene za obradu osobnih podataka.

  • k) Suglasnost

   Suglasnost nosioca podataka je svako slobodno dano, specifično, informirano i nedvosmisleno naznaka želja subjekta podataka kojom on, izjavom ili jasnim afirmativnim akcijama, označava suglasnost na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju.

   2. Naziv i adresa kontrolora

   Kontrolor za potrebe Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), drugi zakoni o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i druge odredbe vezane uz zaštitu podataka su:

   Kanzlei Kovac

   Luisenstr, 81

   63067 Offenbach

   Deutschland

   Telefon: +496998194961

   E-adresa: mail@kanzlei-kovac.de

   Web stranica: www.kanzlei-kovac.de

   3. Ime i adresa službenika za zaštitu podataka

   Voditelj za zaštitu podataka kontrolora je: Alois Kovač

   Kanzlei Kovac

   Luisenstr, 81

   63067 Offenbach

   Deutschland

   Telefon: +496998194961

   E-adresa: mail@kanzlei-kovac.de

   Web stranica: www.kanzlei-kovac.de

   Svaki subjekt podataka može u bilo kojem trenutku izravno kontaktirati našeg direktora za zaštitu podataka sa svim pitanjima i prijedlozima glede zaštite podataka.

   4. Kolačići

   Internetske stranice Kanzlei Kovača koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u računalni sustav putem internetskog preglednika.

   Mnoge internetske stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstven je identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova putem kojeg se internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je pohranjen kolačić. To omogućava posjećenim internetskim stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedinačne preglednike dats predmeta od drugih internet preglednika koji sadrže druge kolačiće. Određeni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

   Korištenjem kolačića Kanzlei Kovač korisnicima ove web stranice može pružiti više user-friendly usluga koje ne bi bile moguće bez postavki kolačića.

   Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati s korisnikom na umu. Kolačići nam dopuštaju, kao što smo već spomenuli, prepoznati naše korisnike web stranice. Svrha ovog prepoznavanja jest olakšavanje korisnicima da iskoriste našu web stranicu. Korisnik web stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi pristupne podatke svaki put kada pristupite web stranici jer to preuzima web mjesto, a kolačić se stoga pohranjuje na računalni sustav korisnika. Drugi primjer je kolačić košarice za kupnju u online trgovini. Online trgovina pamti članke koje je kupac stavio u virtualnu košaricu za kupnju putem kolačića.

   Subjekt podataka može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i stoga može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako subjekt podataka deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije na našoj web stranici možda neće biti potpuno korisne.

   5. Prikupljanje općih podataka i podataka

   Web stranica Kanzleja Kovača prikuplja niz općih podataka i informacija kada podatke ili automatizirani sustav poziva web stranicu. Ovi opći podaci i informacije pohranjeni su u datotekama dnevnika poslužitelja. Prikupljeni su (1) tipovi i inačice preglednika, (2) operativni sustav koji koristi pristupni sustav, (3) web stranicu s kojeg pristupni sustav dopire do našeg web mjesta (tzv. Preporuke), (4) (5) datum i vrijeme pristupa internetskim stranicama, (6) adresu internetskog protokola (IP adresa), (7) davatelja internetskih usluga pristupnog sustava, i (8) sve druge slične podatke i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše informacijske tehnologije.

   Kad koristite ove opće podatke i podatke, Kanzlei Kovač ne donosi zaključke o predmetu podataka. Umjesto toga, ove informacije su potrebne kako bi (1) pravilno isporučili sadržaj naše web stranice, (2) optimizirali sadržaj naših web stranica, kao i oglas, (3) osigurali dugoročnu održivost naših informatičkih tehnologija i web tehnologije , i (4) pružiti tijelima nadležnim za provođenje zakona informacije potrebne za kazneni progon u slučaju cyber-napada. Dakle, Kanzlei Kovac statistički analizira anonimno prikupljene podatke i podatke, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka našeg poduzeća, te osiguranja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci datoteka zapisnika poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje daje subjekt podataka.

   6. Mogućnost kontakta putem web stranice

   Web stranica Kanzleja Kovača sadrži informacije koje omogućuju brzi elektronički kontakt s našim poduzećem, kao i izravnu komunikaciju s nama, što također uključuje i opću adresu tzv. elektronske pošte (e-mail adresu). Ako se subjekt podataka kontaktirate s kontrolerom putem e-pošte ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje je podnio subjekt podataka automatski se pohranjuju. Takvi osobni podaci koje dragovoljno podnesu nositelj podataka kontrolora podataka čuvaju se radi obrade ili kontaktiranja nositelja podataka. Nema prijenosa tih osobnih podataka trećim stranama.

   7. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

   Kontrolor podataka obrađuje i pohranjuje osobne podatke podnositelja podataka samo za razdoblje potrebno za postizanje svrhe skladištenja, ili u mjeri u kojoj ga europski zakonodavac ili drugi zakonodavci odobravaju u zakonima ili propisima kojima kontroler podliježe.

   Ako se svrha skladištenja ne primjenjuje, ili ako istekne razdoblje skladištenja koje propisuje europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni se podaci rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.

   8. Prava subjekta podataka

   • a) Pravo potvrde

    Svaki subjekt podataka ima pravo dodijeliti od kontrolora potvrdu o tome hoće li se osobni podaci o njemu ili njoj obrađivati. Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo potvrde, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora.

   • b) Pravo pristupa

    Svaki subjekt podataka ima pravo dodijeliti od kontrolora besplatne podatke o njegovim ili njezinim osobnim podacima pohranjenim u bilo kojem trenutku i kopiji tih podataka. Nadalje, europske direktive i propisi dodjeljuju podacima pristup sljedećim informacijama:

    • svrhe obrade;
    • kategorije osobnih podataka;
    • primatelji ili kategorije primatelja kojima su ili će biti otkriveni osobni podaci, posebno primatelji u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
    • gdje je to moguće, predviđeno razdoblje za koje će se pohraniti osobni podaci ili, ako nije moguće, kriteriji koji se koriste za određivanje tog razdoblja;
    • postojanje prava traženja ispravke ili brisanja osobnih podataka od strane kontrolora ili ograničenja obrade osobnih podataka u predmetu podataka ili prigovora takvoj obradi;
    • postojanje prava na podnošenje žalbe nadzornom tijelu;
    • gdje se osobni podaci ne prikupljaju od subjekta podataka, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;
    • postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući i profiliranje, iz članka 22. stavaka 1. i 4. GDPR-a i, barem u tim slučajevima, značajne informacije o logici koja se tiče, kao i značaja i predviđene posljedice takve obrade za subjekta podataka.

     Nadalje, nositelj podataka ima pravo dobiti informacije o tome jesu li osobni podaci preneseni u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, nositelj podataka ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim zaštitnim sredstvima vezanima uz prijenos.

     Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo pristupa, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora.

    • c) Pravo na ispravak

     Svaki subjekt podataka ima pravo dodijeliti europskom zakonodavcu da od kontrolora dođe bez nepotrebnog kašnjenja ispravka netočnih osobnih podataka o njemu. Uzimajući u obzir svrhe obrade, subjekt podataka ima pravo na popunjavanje nepotpunih osobnih podataka, uključujući i dodatnu izjavu.

     Ako subjekt podataka želi ostvariti ovo pravo na ispravak, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora.

    • d) Pravo na brisanje (Pravo na zaborav) Svaki subjekt podataka ima pravo dodijeliti od kontrolora brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog kašnjenja, a kontrolor je dužan izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja kada je jedan od vrijedi sljedeće osnove, pod uvjetom da obrada nije potrebna:

     • Osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni. Subjekt podataka povlači pristanak na koji se ta obrada zasniva na temelju članka 6. stavka 1. točke (a) GDPR-a ili točke (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a, i ako ne postoji drugo pravno sredstvo za obradu. Subjekt podataka je predmet obrade u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a, a nema pretjeranih legitimnih osnova za obradu ili se podnositelj prijave protivno postupku prerade sukladno članku 21. stavku 2. GDPR-a.
     • Osobni podaci protupravno su obrađeni.
     • Osobni podaci se moraju izbrisati radi poštivanja zakonske obveze u zakonu Unije ili države članice kojoj je tajnik podvrgnut.
     • Osobni podaci prikupljeni su u odnosu na ponudu usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. GDPR-a.

      Ako se radi o jednom od gore navedenih razloga, a podnositelj zahtjeva želi zatražiti brisanje osobnih podataka koje je pohranio Kanzlei Kovač, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora. Zaposlenik tvrtke Kanzlei Kovač mora odmah osigurati da se zahtjev za brisanjem odmah ispuni. Ako kontrolor ima javne podatke i dužan je prema članku 17 (1) brisati osobne podatke, kontrolor, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, mora poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, obavijestiti druge kontrolore koji obrađuju osobne podatke koje je podnositelj zahtjeva zatražio od tih kontrolora da brišu bilo kakve veze, kopiranje ili replikaciju tih osobnih podataka, sve dok obrada nije potrebna. Zaposlenici Kanzleja Kovač će u pojedinim slučajevima organizirati potrebne mjere.

     • e) Pravo ograničenja obrade

      Svaki subjekt podataka ima pravo dodijeliti od regulatora ograničenje obrade, ako se primjenjuje jedno od sljedećeg:

      • Točnost osobnih podataka pobija podnositelj podataka, u razdoblju koje omogućuje kontroloru da provjeri točnost osobnih podataka.
      • Obrada je nezakonita, a nositelj podataka se protivi brišući osobnih podataka i zahtjeva umjesto ograničenja njihove upotrebe.
      • Upravitelj više ne zahtijeva osobne podatke u svrhu obrade, ali ih podnositelj zahtjeva traži za uspostavljanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.
      • Subjekt podataka je prigovorio obradi u skladu s člankom 21. (1) GDPR-a, u tijeku provjere jesu li legitimni razlozi kontrolora nadjačali one podataka subjekta.

       Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta, a subjekt podataka želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka koje je pohranio Kanzlei Kovač, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora. Zaposlenik Kanzleja Kovača organizirat će ograničenje prerade.

      • f) Pravo na prijenos podataka Svaki subjekt podataka ima pravo dodijeliti europski zakonodavac da primi osobne podatke o njemu, koji je dostavljen kontroloru, u strukturiranom, uobičajenom obliku i stroju koji se može čitati. On ili ona ima pravo prenijeti te podatke drugom kontroloru bez ometanja kontrolora na koji su dostavljeni osobni podaci, pod uvjetom da se obrada temelji na suglasnosti iz članka 6. stavka 1. točke (a) GDPR ili točka (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a ili na temelju ugovora iz članka 6. stavka 1. točke (b) članka GDPR-a, a obrada se obavlja automatiziranim sredstvima, obrada nije neophodna za obavljanje zadataka koji se obavljaju u javnom interesu ili u obavljanju službene ovlasti nadređenog. Nadalje, u ostvarivanju njegovog prava na prenosivost podataka sukladno članku 20. stavku 1. DPPP-a, nositelj podataka ima pravo da osobni podaci prenesu izravno od jednog kontrolora u drugi, gdje je to tehnički izvedivo i kada se radi tako da ne utječe nepovoljno na prava i slobode drugih.

       Da bi se ostvarilo pravo na prenosivost podataka, subjekt podataka može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Kanzleja Kovača.

      • g) Pravo na prigovor Svaki subjekt podataka ima pravo dodijeliti pravo europskog zakonodavca da u bilo koje vrijeme prigovori, u odnosu na njegovu ili njezinu osobitu situaciju, obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, a koji se temelji na točki (e) ili (f) članka 6. stavka 1. GDPR-a. Ovo se također odnosi na profiliranje na temelju tih odredbi. Kanzlei Kovač više neće obrađivati ​​osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo dokazati opravdane legitimne razloge za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode subjekta podataka, ili za uspostavu, vježbu ili obrana pravnih zahtjeva.

       Ako Kanzlei Kovač obrađuje osobne podatke za izravne marketinške svrhe, subjekt podataka ima pravo prigovoriti u bilo kojem trenutku za obradu osobnih podataka o njemu ili njegovoj osobi za takav marketing. To se odnosi na profiliranje u onoj mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako se predmet podataka suprotstavlja Kanzleju Kovinu obradu u svrhu izravnog marketinga, Kanzlei Kovač više neće obrađivati ​​osobne podatke za te svrhe. Osim toga, subjekt podataka ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu konkretnu situaciju, prigovoriti obradi osobnih podataka o njemu od strane Kanzleja Kovača za znanstvena ili povijesna istraživanja ili u statističke svrhe sukladno na članak 89. stavak 1. GDPR-a, osim ako je obrada neophodna za obavljanje zadaća koji se obavljaju iz razloga od javnog interesa.

       Da bi se ostvarilo pravo na prigovor, subjekt podataka može se obratiti bilo kojem zaposleniku Kanzleja Kovača. Osim toga, subjekt podataka je slobodan u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, i bez obzira na Direktivu 2002/58 / EZ, da koristi svoje pravo na prigovor automatskim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

      • h) Automatizirano individualno odlučivanje, uključujući profiliranje Svaki subjekt podataka ima pravo dodijeliti pravo europskog zakonodavca da ne podliježe odluku koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja ima pravne učinke u vezi s njim ili na sličan način značajno utječe na njega budući da odluka (1) nije potrebna za sklapanje ugovora ili ugovor o suradnji između nositelja podataka i kontrolora podataka, ili (2) nije ovlašten zakonom Unije ili države članice kojoj je kontrolor predmet i koji također propisuje odgovarajuće mjere za zaštitu prava i slobode i legitimnih interesa subjekta podataka, ili (3) ne temelji se na eksplicitnom pristanku subjekta. Ako je odluka (1) potrebna za ugovaranje ili izvršavanje ugovora između subjekta podataka i kontrolora podataka, ili (2) temelji se na eksplicitnom pristanku ispitanika, Kanzlei Kovač provodi odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa subjekta podataka, barem pravo na dobivanje ljudske intervencije od strane kontrolora, izraziti svoje stajalište i osporiti odluku.

       Ako subjekt podataka želi ostvariti prava koja se odnose na automatizirano individualno donošenje odluka, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Kanzleja Kovača.

      • i) pravo povući suglasnost o zaštiti podataka

       Svaki subjekt podataka ima pravo dodijeliti europski zakonodavac da u bilo kojem trenutku odustane od suglasnosti na obradu njegovih ili njezinih osobnih podataka.

       Ako subjekt podataka želi ostvariti pravo na povlačenje suglasnosti, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Kanzleja Kovača.

       9. Zaštita podataka za aplikacije i postupke prijave

       Kontrolor podataka prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva u svrhu obrade prijave. Obrada se također može provesti elektronskim putem. To je slučaj, osobito, ako podnositelj zahtjeva dostavlja odgovarajuće prijave dokumenata putem elektronske pošte ili putem web obrasca na web stranici kontroloru. Ako kontrolor podataka sklapa ugovor o radu s podnositeljem zahtjeva, dostavljeni podaci bit će pohranjeni u svrhu obrade radnog odnosa u skladu sa zakonskim zahtjevima. Ako kontrolor nije sklopio ugovor o radu s podnositeljem prijave, prijave se automatski brišu dva mjeseca nakon obavijesti o odluci odbijanja, pod uvjetom da se nikakvi drugi legitimni interesi kontrolora ne protive brisanju. Drugi legitimni interes za ovaj odnos je npr. teret dokazivanja u postupku prema Zakonu o općem tretmanu (AGG).

       10. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi usluge Google Analytics (s anonimnom funkcijom)

       Na ovoj web stranici kontrolor je integrirala komponentu usluge Google Analytics (s funkcijom anonimnosti). Google Analytics usluga je web analytics. Web-analiza prikuplja, prikuplja i analizira podatke o ponašanju posjetitelja web-lokacija. Usluga web analize prikuplja, između ostalog, podatke o web stranici s koje je osoba došla (tzv. Referrer), koje su podpage bile posjećene ili koliko su često i za koje vrijeme pregledane podstranice. Web analitika se uglavnom koristi za optimizaciju web stranice i za provođenje analize troškova i koristi internet oglašavanja.

       Operator Google Analytic komponente je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

       Za web analitiku putem usluge Google Analytics kontroler koristi aplikaciju "_gat. _anonymizeIp". Ovom aplikacijom Google skraćuje IP adresu internetske veze predmeta podataka i anonimizira se pri pristupu našim web stranicama iz države članice Europske unije ili druge države ugovornice na Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru.

       Svrha komponente usluge Google Analytics jest analizirati promet na našoj web stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije, između ostalog, kako bi procijenio upotrebu naše web stranice i pružio online izvještaje koji prikazuju aktivnosti na našim web stranicama i pružaju druge usluge vezane uz korištenje naše internetske stranice za nas.

       Google Analytics postavlja kolačić na informacijsku tehnologiju predmetnog subjekta. Definicija kolačića je gore objašnjena. Postavljanjem kolačića Google može analizirati upotrebu naše web stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja kontrolor i na kojem je integrirana komponenta usluge Google Analytics, internetski preglednik na informacijskom sustavu nositelja podataka automatski će slati podatke putem Komponenta usluge Google Analytics u svrhu oglašavanja na mreži i namire povjerenstava Googleu. Tijekom ovog tehničkog postupka poduzeće Google stječe znanja o osobnim podacima, kao što je IP adresa nositelja podataka, koja Googleu, između ostalog, služi za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova, te naknadno stvaranje nagodbi. < / p>

       Kolačić se koristi za pohranu osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto s koje je pristup napravljen i učestalost posjeta naših web stranica od strane nositelja podataka. Svakim posjetom na našem Internet stranicama, takvi osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi subjekt podataka, prenijet će se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovi osobni podaci pohranjuju Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

       Predmet podataka može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice pomoću odgovarajuće prilagodbe korištenog web preglednika i time trajno uskraćivati ​​postavljanje kolačića. Takvo prilagođavanje korištenim internetskim preglednikom također bi spriječilo Google Analytics postavljanje kolačića na informacijsku tehnologiju predmetnog subjekta. Osim toga, kolačići koji Google Analytics već upotrebljava mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

       Osim toga, subjekt podataka ima mogućnost prigovora zbirci podataka koje generira Google Analytics, koji se odnosi na korištenje ove web stranice, kao i obrada tih podataka od strane Googlea i priliku da spriječiti bilo koji takav. U tu svrhu, subjekt podataka mora preuzeti dodatni preglednik ispod veze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak preglednika govori Google Analyticsu putem JavaScript-a, da se svi podaci i informacije o posjetima internetskih stranica ne prenose u Google Analytics. Instalacija dodataka preglednika smatra se Googleovim prigovorom. Ako je informacijski sustav subjekta kasnije izbrisan, formatiran ili novo instaliran, subjekt podataka mora ponovno instalirati dodatke preglednika kako bi onemogućio Google Analytics. Ako je dodatni preglednik deinstalirao subjekt podataka ili bilo koja druga osoba koja se može pripisati svojoj nadležnosti, ili je onemogućena, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovno aktiviranje dodataka preglednika.

       Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka Googlea mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms /us.html. Google Analytics dodatno se objašnjava u sljedećoj vezi https://www.google.com/analytics/.

       11. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju programa Google AdWords

       Na ovoj web stranici kontrolor je integrirala Google AdWords. Google AdWords usluga je za oglašavanje na internetu koja oglašavaču omogućuje postavljanje oglasa u rezultate Google tražilice i Googleovu oglašavačku mrežu. Google AdWords dopušta oglašavaču da unaprijed definira određene ključne riječi pomoću kojih se oglas samo prikazuje na Googleovim rezultatima pretraživanja, kada korisnik koristi tražilicu za pronalaženje rezultata pretraživanja koji se odnose na ključne riječi. U Google oglašivačkoj mreži oglasi se distribuiraju na relevantnim web stranicama pomoću automatskog algoritma, uzimajući u obzir prethodno definirane ključne riječi.

       Operativna tvrtka Google AdWords je Google Inc., 1600 amfiteatar Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

       Svrha Google AdWordsa je promocija naše web stranice uključivanjem relevantnog oglašavanja na web stranice trećih strana i rezultata tražilice Google tražilice i umetanje oglašavanja treće strane na našu web stranicu. < / p>

       Ako subjekt podataka dosegne našu web stranicu putem Google oglasa, na sustav informacijske tehnologije predmeta podataka podnosi se kolačić konverzije putem Googlea. Definicija kolačića je gore objašnjena. Kolačić konverzije gubi valjanost nakon 30 dana i ne koristi se za identifikaciju subjekta podataka. Ako kolačić nije istekao, kolačić za pretvorbu koristi se za provjeru jesu li na našoj web stranici pozvane određene podstranice, npr. Košaricu za kupnju iz sustava trgovine na mreži. Kroz kolačić za konverziju Google i kontrolor mogu razumjeti je li osoba koja je došla do AdWords oglasa na našoj web stranici generirala prodaju, odnosno izvršila ili poništila prodaju robe.

       Google upotrebljava podatke i informacije prikupljene korištenjem kolačića za pretvorbu kako bi stvorio statistiku posjete našoj web stranici. Ove statistike posjeta koriste se kako bi se utvrdio ukupan broj korisnika koji su posluženi putem AdWords oglasa kako bi utvrdili uspjeh ili neuspjeh svakog AdWords oglasa i optimizirali AdWords oglase u budućnosti. Ni naša tvrtka ni drugi Google AdWords oglašavači ne dobivaju informacije od Googlea koji bi mogli identificirati podatke.

       Kolačić konverzije pohranjuje osobne podatke, npr. internetske stranice koje je posjetio subjekt podataka. Svaki put kad posjetimo naše internetske stranice, osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi subjekt podataka, prenose se Googleu u Sjedinjene Američke Države. Ovi osobni podaci pohranjuju Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prosljeđivati ​​ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

       Subjekt podataka može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića od strane naše web stranice, kao što je gore navedeno, pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i time trajno uskraćivanje postavki kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google da stavlja kolačić za pretvorbu u informacijsku tehnologiju predmetnog subjekta. Osim toga, kolačić koji je postavio Google AdWords može biti izbrisan u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

       Subjekt podataka ima mogućnost prigovora na oglas temeljen na interesu Googlea. Stoga, subjekt podataka mora pristupiti svakom od preglednika koji koriste vezu www.google.de/settings/ads i postaviti željene postavke.

       Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka Googlea mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

       12. Pravna osnova za obradu

       čl. 6 (1) lit. GDPR služi kao pravna osnova za obradu poslova za koje smo dobili suglasnost za određenu svrhu prerade. Ako je obrada osobnih podataka nužna za obavljanje ugovora na koji je podnositelj podataka stranka, kao što je primjerice, kada su radnje obrade potrebne za isporuku dobara ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada je na temelju članka 6. stavka 1. točka b GDPR. Isto vrijedi i za takve poslove obrade koji su neophodni za izvršavanje predugovornih mjera, primjerice u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Je li naša tvrtka podložna zakonskoj obvezi prema kojoj je potrebna obrada osobnih podataka, kao što je za ispunjavanje poreznih obveza, obradu se temelji na čl. 6 (1) lit. c GDPR. U rijetkim slučajevima, obrada osobnih podataka može biti neophodna za zaštitu vitalnih interesa nositelja podataka ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj ozlijeđen u našoj tvrtki, a njegovo ime, dob, podatke o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije trebalo bi proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada će obrada biti temeljena na čl. 6 (1) lit. d GDPR. Konačno, operacije prerade mogu se temeljiti na članku 6. stavku 1. lit. f GDPR. Ova pravna osnova služi za obradu poslova koji nisu pokriveni bilo kojim od gore navedenih pravnih osnova, ako je obrada neophodna u svrhu legitimnih interesa koje provodi naša tvrtka ili treća strana, osim ako takvi interesi nisu zanemareni interesima ili temeljna prava i slobode nositelja podataka koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Posebno su dopuštene takve obrade, budući da ih je europski zakonodavac posebno spomenuo. Smatrao je da se može pretpostaviti legitiman interes ako je subjekt podataka klijent kontrolora (Recital 47, Postupak 2 GDPR).

       13. Legitimni interesi koje provodi kontrolor ili treća strana

       Kada se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. stavku 1. lit. f GDPR naš legitiman interes je da obavimo svoj posao u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.

       14. Razdoblje za koje će se pohraniti osobni podaci

       Kriteriji koji se koriste za određivanje razdoblja skladištenja osobnih podataka odgovaraju zakonsko razdoblje čuvanja. Nakon isteka tog razdoblja, odgovarajući podaci rutinski se brišu, sve dok više nije potrebno za izvršenje ugovora ili pokretanje ugovora.

       15. Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtjev; Zahtjev koji je neophodan za sklapanje ugovora; Obveza nositelja podataka za pružanje osobnih podataka; moguće posljedice neuspjeha u pružanju takvih podataka

       Razjasnimo da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. porezne odredbe) ili može biti rezultat ugovornih odredbi (npr. informacije o ugovornom partneru). Ponekad može biti potrebno sklopiti ugovor koji nam je podnio osobnim podacima, a nakon toga ih moramo obraditi. Subjekt podataka, primjerice, dužan nam je dati osobne podatke kada naša tvrtka potpiše ugovor s njim. Neizvršavanje osobnih podataka imalo bi posljedicu da se ugovor s podnositeljem podataka nije mogao zaključiti. Prije nego što osobni podaci daju subjekt podataka, subjekt podataka mora se obratiti bilo kojem zaposleniku. Radnik pojašnjava nositelju podataka da li je pružanje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora, da li postoji obveza pružanja osobnih podataka i posljedica neizvršavanja osobnih podataka podaci.

       16. Postojanje automatiziranog odlučivanja

       Kao odgovorna tvrtka ne upotrebljavamo automatsko odlučivanje ili profiliranje.