Skoči na glavni sadržaj

Vaš put do Prava

Slobodan je i neovistan samo onaj koji misli.

Pravna područja

"Deset zapovijedi su tako kratke i logične jer su se dogodile bez sudjelovanja odvjetnika."
- Charles de Gaulle

Građansko pravo

Tko ne riskira, nema izgleda da dobije.
Napoleon Bonaparte

Građansko pravo široko je pravno područje. Regulira međusobne odnose između privatnih osoba pri čemu mogu sudjelovati i fizičke i pravne osobe kao d.o.o., komanditno društvo ili javno trgovačko poduzeće. U središtu stoji ugovor koji može imati različite sadržaje. Mi Vas sustavno savjetujemo prije samog sklapanja ugovora, izrađujemo ugovore i procjenjujemo što iz ugovora možete potraživati. Pored toga, važnu ulogu igraju radnje koje su prouzrokovale štetu. čitaj dalje

Radno pravo

Ne upuštaj se u pošten borbu. Igraj na području gdje si stvarno jak.
Masai

U središtu radnog prava stoji radni ugovor. Pri tome postoje mnoge odredbe na nacionalnoj i međunarodnoj razini, koje utječu na radno pravo. Pratit ćemo Vas kroz te odredbe te Vas možemo i sa gledišta posloprimca i poslodavca opsežno savjetovati, kao npr. pri sastavljanju radnih ugovora, otkaza prethodnog ugovora i prijedloga novog ili kod sporazuma o raspuštanju. Također dajemo obvezujuće informacije u pogledu reguliranja godišnjeg odmora, zabrane nelojalne konkurencije, izdavanje svjedodžbi ili kod pitanja prijelaza u drugo poduzeće. Svakako Vas možemo zastupati i pred radnim sudovima, posebno kod postupaka glede zaštite od otkaza. čitaj dalje

Stanarsko pravo

Želiš li biti bogat, radi puno, a stječi pomalo.
Benito Kotruljević

Stanarsko pravo se odnosi na gotovo svaku fizičku osobu, kao i pravnu osobu. Vrlo je opsežna i bitno regulira odnos stanara i stanodavaca. Opravdanje, ali i raskid ugovora o najmu, zauzima vrlo veliki prostor. Redovito je osoba suočena s pitanjem povrata depozita, ugovorni korištenje iznajmljene, kozmetičke popravke i dužnosti da ih provoditi (krute obnove uvjete!) JAMSTVA, nastavak najma, pitanja modernizaciju i povećanje najamnine, a pitanje zakonitosti komunalnih naplate redovito mnogo Uzima prostor. čitaj dalje

Nasljedno pravo

Pogrešno je mišljenje da samo novac može napraviti još veći novac.
Napoleon Hill

U objektivnom smislu, pojam nasljedni zakon također se odnosi na pravne norme koje se odnose na prijenos imovine osobe (testatora) na jednu ili više drugih osoba nakon smrti. čitaj dalje

Hrvatsko nasljedno pravo

Tko ima novca i veza, ne treba poznavati zakone.
William Parell

Kada ostavitelj umre njegova je rodbina zajedno s nasljednicima obavezna pobrinuti se za nekoliko formalnosti i riješiti ih. U to spada svakako nabavka smrtnog lista, možda i rješenja o nasljeđivanju, ako je to potrebno. U SR Njemačkoj to često u jednostavnim slučajevima nije potrebno, u Republici Hrvatskoj u pravilu je. Rodbina i nasljednici moraju možda odlučiti o obdukciji tijela i/ili uzimanju organa, ako je ostavitelj posjedovao iskaznicu o darovanju organa. čitaj dalje

Hrvatsko obiteljsko pravo

Obitelj je prioritet, tek zatim slijede posao i prijatelji.
Johnny Depp

Često pitanje u radu našeg odvjetničkog društva je zakon koji se primjenjuje na obiteljska pitanja u skladu s primjenjivim zakonom. To pitanje nastaje zbog toga što hrvatski građani sve više ulaze u različite pravne odnose koji utječu na druge pravne sustave izvan Hrvatske. Činjenica da hrvatski državljani žive u SR Njemačkoj jeste veza s njemačkim pravnim sustavom i njemačkim propisima, na primjer u području obiteljskog prava. Međutim, takav se odnos može pojaviti i kod drugih zviježđa, na pr. ako se hrvatski i njemački državljanin udaju u Hrvatskoj ili se udaju za dvoje hrvatskih državljana u Njemačkoj, dijete iz takvog braka rođeno je u Njemačkoj ili se obitelj živi dijelom u Hrvatskoj, a dijelom u Njemačkoj.
čitaj dalje

Kazneno pravo

Sudbina lažljivca je da im se ne vjeruje ni kada govore istinu.
Aristotel

Država ima pravo na kazneno gonjenje koje sprovodi pomoću državnog odvjetništva i policije. Čim vlasti podignu kazneno-pravne prigovore postoji i izvjesna sumnja. U svakom slučaju bilo bi dobro konzultirati odvjetnika, jer još uvijek vrijedi pravilo: Bez odvjetnika - šutite! čitaj dalje

Pravo o cestovnom prometu

Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu.
Rudjard Kipling

Za cestovno prometno pravo vezane su sve odredbe koje se tiču sudjelovanja građana u javnom cestovnom prometu – od izdavanje vozačke dozvole, preko mjera ograničenja pa do kaznenog postupka. U cestovnom prometu vrlo brzo može doći do prekoračenja dozvoljene brzine, vožnji u alkoholiziranom stanju ili do sudara sa vozilom ispred sebe radi neprilagođenog razmaka. čitaj dalje

Međunarodno privatno pravo

Jednak se s jednakim najlakše udružuje.
Marcus Tullius Cicero Ciceron

Međunarodno privatno pravo bavi se privatno-pravnim odnosima izvan državnih granica, npr. kod robe kupljene u inozemstvu ili međunarodnih transporata ili, pak, u slučaju razvoda stranih brakova. Često tada nije jasno koje se pravo u datom slučaju primjenjuje, koji su sudovi nadležni te kako se međunarodno mogu provesti presude. čitaj dalje